Tα ανυψωτικά συστήματα κλίμακας (STAIR LIFTS) προορίζονται για την εξυπηρέτηση ατόμων με ειδικές ανάγκες, ηλικιωμένων και γένικα ατόμων με κάποια κινητική δυσκολία .Tα προϊόντα μας και σ’αυτόν τον τομέα προέρχονται από τους πλέον αξιόπιστους κατασκευαστές, και τα κύρια χαρακτηριστικά τους είναι η αξιοπιστία και η εργονομία. Τα ανυψωτικά κλίμακας είναι κατάλληλα για εσωτερικό ή εξωτερικό χώρο και μπορούν να τοποθετηθούν σε ευθύγραμμη ή κυκλική σκάλα και είναι η ιδανική λύση με χαμηλό σχετικά κόστος όταν δεν είναι εφικτή η τοποθέτηση ανελκυστήρα.

   Τα ανυψωτικά κλίμακας που εγκαθιστά η Express Lift  διαθέτουν σε κάθε περίπτωση πιστοποιητικό εξέτασης τύπου και σήμανση CE και πληρούν όλους τους κανονισμούς ασφαλείας για χρήση από Α.Μ.Ε.Α. , Τοποθετούνται στις σκάλες και καλύπτουν μικρές και μεγάλες υψομετρικές διαφορές, ιδιαίτερα όπου είναι αδύνατη η εγκατάσταση ανελκυστήρα. Τα σύγχρονα αναβατόρια έχουν το πλεονέκτημα ότι μπορούν να τοποθετηθούν σε οποιασδήποτε μορφής κλιμακοστάσιο και όταν δε λειτουργούν δεν περιορίζουν το ωφέλιμο πλάτος της σκάλας.

   Κατασκευαστικά αποτελούνται από τα εξής  βασικά στοιχεία  : τον φορέα – το φερόμενο τμήμα και το σύστημα συναρμογής. Ο φορέας είναι ένας οδοντωτός κανόνας που στερεώνεται στο κλιμακοστάσιο. Το φερόμενο τμήμα είναι η πλατφόρμα που συνδέεται μέσω του συστήματος συναρμογής με το φορέα και κινείται παράλληλα προς τα πατήματα της σκάλας. Όταν το αναβατόριο δεν λειτουργεί αναδιπλώνεται.  Οι ελάχιστες διαστάσεις είναι 0.80×1.00 m. Η πλατφόρμα μπορεί να διαθέτει και αναδιπλούμενο κάθισμα ,  σε αυτή τη περίπτωση το πλάτος της  θα πρέπει να αυξηθεί κατά το πάχος του καθίσματος. Η κίνηση παρέχεται από ηλεκτρικό κινητήρα και υπάρχει σύστημα συνεχούς  κίνησης σε περίπτωση διακοπής της παροχής ρεύματος.Vertiplat ENG Proshedio01

   Η κίνηση ελέγχεται από χειριστήρια στο φερόμενο τμήμα και στην αρχή και τέλος της διαδρομής. Η μέγιστη ταχύτητα κίνησης των συστημάτων που διαθέτουμε είναι είναι  0,13 m/sec και η μέγιστη ανυψωτική ικανότητα τους είναι  300Kg. Επίσης διαθέτουν κινητή μπάρα ασφαλείας, η οποία  προστατεύει τον χρήστη κατά την διάρκεια της κίνησης του αναβατορίου και πτερύγια προσαρμοσμένα στην πλατφόρμα, που  διευκολύνουν την πρόσβαση σε αυτή.  Όταν οι μπάρες είναι σηκωμένες και τα πτερύγια κατεβασμένα το αναβατόριο δεν μπορεί να κινηθεί.

KLEEMANN Vertiplat  (για αμαξίδιο) : Τα ανυψωτικά αυτού του τύπου  είναι υδραυλικά συστήματα κατακόρυφης ανύψωσης, και απευθύνονται σε χρήστες αναπηρικών αμαξιδίων και τους παρέχουν αυτόνομη και άνετη πρόσβαση σε οποιοδήποτε κτίριο ή χώρο όπου η εγκατάσταση ή χρήση ανελκυστήρα δεν είναι εφικτή.  Πρόκειται για την οικονομικότερη λύση κατακόρυφης μεταφοράς ΑΜΕΑ για κάλυψη υψομετρικής διαφοράς μέχρι 7,0 m. Η διαδικασία εγκατάστασης είναι πολύ εύκολη και μπορεί να τοποθετηθεί τόσο σε εσωτερικούς όσο και σε εξωτερικούς χώρους . Το Vertiplat είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με την οδηγία μηχανών της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2006/42/ΕΚ. και διαθέτει όλα τα απαιτούμενα από την νομοθεσία ασφαλιστικά.

KLEEMANN freeSTAIR  (με κάθισμα ή για αμαξίδιο)

   Τα ανυψωτικά συστήματα με κάθισμα απευθύνονται σε άτομα που έχουν δυσκολίες στη χρήση οποιουδήποτε είδους σκάλας. Διατίθεται σε διάφορους τύπους και είναι ικανά να καλύψουν τις ιδιαιτερότητες κάθε χρήστη ή κατοικίας. Διακρίνονται σε δύο τύπους: KLEEMANN freestair με κάθισμα και KLEEMANN freestair για αμαξίδιο.   Πρόκειται για προϊόντα υψηλών προδιαγραφών με  πιστοποίηση και σήμανση CE, τα οποία κατασκευάζονται με κύρια μέριμνα την ικανοποίηση των πελατών. Κάθε ανυψωτικό σύστημα κλιμακοστασίου κατασκευάζεται μεμονωμένα ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες του κάθε χώρου. Λόγω του τρόπου κατασκευής, επιτυγχάνεται μέγιστη ακρίβεια στην οδήγηση του συστήματος, αφού η κάθε οδήγηση κουρμπάρεται σε ειδικές καλίμπρες. Εξαιτίας του προσαρμοζόμενου design των ανυψωτικών συστημάτων δεν διακρίνεται εύκολα η διαφορά μεταξύ των κάγκελων και του συστήματος ανύψωσης.