Η express lift αναλαμβάνει τη μελέτη και το σχεδιασμό ανελκυστήρα ή ανυψωτικών μηχανημάτων για οποιαδήποτε εφαρμογή.

Οι έμπειροι μηχανικοί της εταιρίας μας και η χρήση των πλέον σύγχρονων λογισμικών CAD και υπολογιστικών προγραμμάτων εγγυόνται τη λειτουργικότητα και ασφάλεια των κατασκευών μας, είται πρόκειται για ασανσέρ προσώπων είτε για οποιαδήποτε ανυψωτική μηχανή σχεδιάζουμε.   Ο σχεδιασμός και η λεπτομερής εξέταση όλων των  παραμέτρων είναι πολύ σημαντικός ειδικά για κτίρια υψηλής προσπελασιμότητας όπου εφαρμόζουμε επιπρόσθετα και μελέτη κίνησης ώστε να εξασφαλίσουμε υψηλά επίπεδα  εξυπηρέτησης για το επιβατικό κοινό.

Η εταιρία μας διαθέτει πιστοποιημένο σύστημα διασφάλισης ποιότητας ISO 9001 για τον σχεδιασμό – εγκατάσταση & συντήρηση ανελκυστήρα & κυλιόμενων κλιμάκων.

*Ο σχεδιασμός των ανελκυστήρα μας σε κάθε περίπτωση γίνεται σύμφωνα με την κοινοτική οδηγία 95/16ΕΚ και τα διεθνή πρότυπα ΕΝ 81-1, ΕΝ 81-2.